psychotherapie
psychiatrie

nieuws

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer er wel ruimte is voor nieuwe aanmeldingen verschillen de wachttijden! U vindt deze dan per behandelaar onder HET TEAM.

Er is momenteel een aanmeldstop bij Jolanda Poelakker, Elles Bakker, Dorine Heiden, Guido Roelandt, Judith Bovendeerd en Janine Janssen. Zodra duidelijk wordt wanneer er weer ruimte is bij hen, wordt dit via deze weg op de website gecommuniceerd.

 (laatst gewijzigd op 04-06-2024).

over ons

Psychotherapie praktijk de Vesting in Heusden

Wij, psychotherapeut Jolanda Poelakker en psychiater Judith Bovendeerd, kennen elkaar van eerdere samenwerkingsverbanden. We bleken dezelfde droom te hebben: een kleinschalige psychotherapie praktijk in het mooie Heusden waarin zorg op maat en goede samenwerking centraal staan.

Waarom psychotherapeut, gz-psycholoog en psychiater in één psychotherapie praktijk?

Onze doelstelling binnen “De Vesting” is groei en verandering teweeg te brengen bij mensen. Dit doen we in een team met diverse disciplines (psychiater, psychotherapeut en gz-psycholoog) waarin ieder een eigen behandelpraktijk heeft. Waar nodig en mogelijk wordt nauw samengewerkt; de lijnen zijn kort en ieders expertise kan makkelijk ingeschakeld en benut worden. De psychiater, psychotherapeut en gz-psycholoog hebben elk een eigen passie en pakken zaken vanuit die persoonlijke invalshoek op.

wat doen wij

Hieronder een klein aantal van de mogelijke therapie-onderdelen bij onze psychotherapie praktijk in Heusden:

Individuele psychotherapie

Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van de samen afgesproken behandeldoelen door het verhelderen en doorwerken van de onderliggende innerlijke krachten die aanleiding gaven tot de problemen. Zo kunnen klachten verminderen en kan ander gedrag mogelijk worden. Iedere therapeut werkt vanuit een eigen therapeutisch kader en integreert dit met diverse technieken (zoals schematherapie, oplossingsgerichte therapie et cetera.) afgestemd op dat wat passend en wenselijk is.

Schemagerichte psychotherapie

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor veel verschillende problemen. Het wordt vaak ingezet bij meer langdurige klachten, zoals bij persoonlijkheidsproblematiek of een zich herhalende depressie, terugkerende problemen in intieme relaties, verwerken van belastende herinneringen uit de kindertijd et cetera.

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en te veranderen. Het is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve gedragstherapie, psychodynamische modellen, hechtings- en Gestaltmodellen met elkaar worden gecombineerd.

Oplossingsgerichte psychotherapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de behandelaar onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij/zij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Psychodynamische psychotherapie

In psychodynamische therapie onderzoeken we de achtergrond en betekenis van problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert.

Wat betekenen de klachten?

In eerste instantie werken we aan het verminderen van je klachten en problemen. Daarnaast beogen we in de behandeling verborgen gevoelens en gedachten bewust te maken, zodat je inzicht krijgt in de oorsprong van je problemen en je in staat bent eventuele nare ervaringen te verwerken. Het gaat om mensen die willen uitzoeken hoe het komt dat ze telkens in hun leven tegen (dezelfde) problemen oplopen en daarin willen veranderen.

Clientgerichte psychotherapie

Clientgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsveranderingen. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Clientgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluiten symptoom- of klachtgericht.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

Farmacotherapie

Bij de behandeling van psychische klachten is medicatie een optie. Passende medicatie kan immers chemische storingen in het lichaam corrigeren en daarmee symptomen en klachten verminderen. De psychiater kan hierbij ook aanvullend laboratoriumonderzoek adviseren. Alles gebeurt in een rustig tempo en in goed overleg. U blijft de baas over uw eigen lichaam en de psychiater helpt u bij het maken van keuzes door u goed te informeren en te investeren in goede begeleiding.

 

Mindfulness (-Based Cognitieve Therapie / MBCT)

Bij erg lastige gedachten of gevoelens hebben we de neiging om deze te onderdrukken of te negeren. Het lastige verdwijnt helaas vaak niet, integendeel, het haalt ons in en vraagt telkens om onze aandacht. MBCT is een training, waarin we leren een meer accepterende houding ten aanzien van gedachten en geestelijk of lijfelijk voelen te hebben. Door onze aandacht bewust te leren richten, en te leren met minder oordeel te observeren, worden we minder opgeslokt. Het leed kan hierdoor draagbaarder worden. Er kan meer vrije keuzeruimte ontstaan. Trainingen kunnen in een groep of individueel worden aangeboden.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve behandelmethode.

 

Leefstijl psychiatrie

Leefstijlfactoren zoals beweging, voeding, slaap, (verslavende) middelen, zingeving en ontspanning winnen aandacht, omdat het verbeteren van leefstijlgedrag een serieuze aanvullende behandeloptie is. Het is een waardevolle aanvulling op traditionele farmacologische en psychologische behandelingen. Het op realistische wijze invlechten van leefstijlinterventies in het dagelijkse leven is zowel een uitdaging als ook een grote bron van kracht en inspiratie. Net als het leven zelf is het een ware kunst je weg te vinden in wat je allemaal al moet, wat er allemaal kan en wat daarin een realistische balans is, ook als het over leefstijlpsychiatrie gaat.

aanmelden

 

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer er wel ruimte is voor nieuwe aanmeldingen verschillen de wachttijden! U vindt de wachttijden per behandelaar onder HET TEAM.

Er is momenteel een aanmeldstop bij Jolanda Poelakker, Elles Bakker, Dorine Heiden, Guido Roelandt, Judith Bovendeerd en Janine Janssen. Zodra duidelijk wordt wanneer er weer ruimte is bij hen, wordt dit via deze weg op de website gecommuniceerd.

 (laatst gewijzigd op 04-06-2024).

Aanmelden bij een behandelaar kan door een bericht te sturen aan de betreffende behandelaar (zie: HET TEAM of CONTACT). Na ontvangst van uw bericht wordt binnen ca. 7 dagen contact met u opgenomen door de behandelaar. U hoort dan van ons of en wanneer screening en intake zal plaatsvinden.

Een intake bestaat uit circa drie gesprekken, na een kennismakingsgesprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek waarin de behandelafspraken worden gemaakt.

Onder WAT DOEN WIJ kunt u een klein aantal van de mogelijke therapie-onderdelen zien. Hiervan kan een mix worden aangeboden, passend bij uw klachtenprofiel.

het team

Jolanda Poelakker

 • Psycholoog
 • Psycho­therapeut

Judith Bovendeerd

 • Arts
 • Psychiater

Guido Roelandt

 • Psycholoog
 • GZ-psycholoog
Janine Janssen - Praktijk de Vesting

Janine Janssen

 • GZ-psycholoog
 • Systeemtherapeut

Dorine Heiden

 • Psychotherapeut
 • Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Elles Bakker

 • Psychiater
 • Psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

tarieven & vergoedingen

Alle aangeboden psychotherapie en psychiatrie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ. De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar geldt het volgende:
De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

Wanneer uw behandelaar GEEN contract heeft met uw zorgverzekeraar geldt het volgende:
In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening. Via restitutie krijgt u afhankelijk van uw polis 60 tot 100% van uw verzekeraar vergoed. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-5 die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2023 € 124,16 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

belangrijke adressen en links

 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
  www.lvvp.info