psychotherapie
psychiatrie

nieuws

Wij openen medio november 2021

I.v.m. het Coronavirus: Zolang u of wij geen COVID-19-gerelateerde klachten (reukverlies met hoofdpijn en/of griepverschijnselen) hebben, kunnen afspraken met inachtneming van alle geadviseerde voorzorgsmaatregelen (voldoende afstand) doorgang vinden. U bent dus van harte welkom op de praktijk.

Gelieve op de afgesproken tijd te arriveren. Kom niet te vroeg en wacht buiten zo mogelijk in de auto of maak een wandelingetje in de omgeving. Uw behandelaar belt u zodra u binnen kunt komen. Wacht a.u.b. niet voor de buitendeur. De wachtkamer wordt momenteel niet gebruikt. Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer u de praktijk binnengaat.

over ons

Psychotherapie praktijk de Vesting in Heusden

Wij, psychotherapeut Jolanda Poelakker en psychiater Judith Bovendeerd, kennen elkaar van eerdere samenwerkingsverbanden. We bleken dezelfde droom te hebben: een kleinschalige psychotherapie praktijk in het mooie Heusden waarin zorg op maat en goede samenwerking centraal staan.

Waarom psychotherapeut en psychiater in één psychotherapie praktijk?

Onze doelstelling binnen “De Vesting” is groei en verandering teweeg te brengen bij mensen. Dit doen we in een team met diverse disciplines (psychiater en psychotherapeut) waarin ieder een eigen behandelpraktijk heeft. Waar nodig en mogelijk wordt nauw samengewerkt; de lijnen zijn kort en ieders expertise kan makkelijk ingeschakeld en benut worden. De psychotherapeut en de psychiater hebben elk een eigen passie en pakken zaken vanuit die persoonlijke invalshoek op.

wat doen wij

Hieronder een klein aantal van de mogelijke therapie-onderdelen bij onze psychotherapie praktijk in Heusden:
Individuele psychotherapie

Met individuele psychotherapie richten we ons op het bereiken van de samen afgesproken behandeldoelen door het verhelderen en doorwerken van de onderliggende innerlijke krachten die aanleiding gaven tot de problemen. Zo kunnen klachten verminderen en kan ander gedrag mogelijk worden. Iedere therapeut werkt vanuit een eigen therapeutisch kader en integreert dit met diverse technieken (zoals schematherapie, oplossingsgerichte therapie et cetera.) afgestemd op dat wat passend en wenselijk is.

Schemagerichte psychotherapie

Hier plaatsen wij spoedig relevante informatie met betrekking tot het onderwerp.

Oplossingsgerichte psychotherapie

Hier plaatsen wij spoedig relevante informatie met betrekking tot het onderwerp.

Psychodynamische psychotherapie

Hier plaatsen wij spoedig relevante informatie met betrekking tot het onderwerp.

Clientgerichte psychotherapie

Hier plaatsen wij spoedig relevante informatie met betrekking tot het onderwerp.

Farmacotherapie

Bij de behandeling van psychische klachten is medicatie een optie. Passende medicatie kan immers chemische storingen in het lichaam corrigeren en daarmee symptomen en klachten verminderen. De psychiater kan hierbij ook aanvullend laboratoriumonderzoek adviseren. Alles gebeurt in een rustig tempo en in goed overleg. U blijft de baas over uw eigen lichaam en de psychiater helpt u bij het maken van keuzes door u goed te informeren en te investeren in goede begeleiding.

 

Mindfulness (-Based Cognitieve Therapie / MBCT)

Bij erg lastige gedachten of gevoelens hebben we de neiging om deze te onderdrukken of te negeren. Het lastige verdwijnt helaas vaak niet, integendeel, het haalt ons in en vraagt telkens om onze aandacht. MBCT is een training, waarin we leren een meer accepterende houding ten aanzien van gedachten en geestelijk of lijfelijk voelen te hebben. Door onze aandacht bewust te leren richten, en te leren met minder oordeel te observeren, worden we minder opgeslokt. Het leed kan hierdoor draagbaarder worden. Er kan meer vrije keuzeruimte ontstaan. Trainingen kunnen in een groep of individueel worden aangeboden.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve behandelmethode.

 

Leefstijl psychiatrie

Leefstijlfactoren zoals beweging, voeding, slaap, (verslavende) middelen, zingeving en ontspanning winnen aandacht, omdat het verbeteren van leefstijlgedrag een serieuze aanvullende behandeloptie is. Het is een waardevolle aanvulling op traditionele farmacologische en psychologische behandelingen. Het op realistische wijze invlechten van leefstijlinterventies in het dagelijkse leven is zowel een uitdaging als ook een grote bron van kracht en inspiratie. Net als het leven zelf is het een ware kunst je weg te vinden in wat je allemaal al moet, wat er allemaal kan en wat daarin een realistische balans is, ook als het over leefstijlpsychiatrie gaat.

aanmelden

Aanmelden kan door een bericht te sturen aan de betreffende behandelaar (zie: HET TEAM of CONTACT).

U kunt daar ook zien of uw behandelaar momenteel ruimte heeft voor nieuwe aanmeldingen. Een intake bestaat uit circa drie gesprekken, na een kennismakingsgesprek volgt een tweede intakegesprek en een adviesgesprek waarin de behandelafspraken worden gemaakt.

Onder WAT DOEN WIJ kunt u een klein aantal van de mogelijke therapie-onderdelen zien. Hiervan kan een mix worden aangeboden, passend bij uw klachtenprofiel.

het team

Drs. J. Poelakker

  • Psycholoog
  • Psycho­therapeut

Drs. J. Bovendeerd

  • Arts
  • Psychiater

tarieven & vergoedingen

Alle aangeboden psychotherapie en psychiatrie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ. De therapie wordt afgerekend middels een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.

Wanneer uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar geldt het volgende:
De behandeling wordt volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico.

Wanneer uw behandelaar GEEN contract heeft met uw zorgverzekeraar geldt het volgende:
In dit geval betaalt u zelf eerst de rekening. Via restitutie krijgt u ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. Met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen is het tarief in 2021 € 107,00 per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.

belangrijke adressen en links

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
    www.lvvp.info