psychotherapie
psychiatrie
Janine Janssen - Praktijk de Vesting

Elles Bakker

  • Psychiater
  • Psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

Na mijn opleiding Geneeskunde in Nijmegen en vervolgens de opleiding tot psychiater bij de Reinier van Arkelgroep in ’s Hertogenbosch heb ik ervaring opgedaan in diverse hoeken van de GGZ. Onder andere in de verslavingszorg, forensische psychiatrie en in de reguliere ambulante psychiatrie.

In de loop der jaren is mijn interesse in psychotherapie als interventie steeds meer gegroeid, met als gevolg dat ik sinds 2021 deelneem aan de specialistische opleiding tot psychoanalytisch therapeut bij de NVPP.

Het werken in mijn eigen praktijk biedt mij de mogelijkheid om behandelingen op mijn eigen, open, mensgerichte en aandachtsvolle manier vorm te geven.

U kunt bij mij terecht met terugkerende stemmings- of angstklachten waarbij eerdere behandelingen geen verbetering hebben gegeven en/of persoonlijkheidsproblematiek, waarbij onderliggend vastzittende patronen in emotie-regulatie, gedrag en interpersoonlijk contact een rol spelen. Bovenstaande eventueel in combinatie met hoogbegaafdheid.

Ik bied hiervoor psychoanalytische psychotherapie (zowel kort- als langdurende vormen), steunend en structurerende psychotherapie en zo nodig medicamenteuze behandeling. Ook werk ik, indien passend, met E-health modules en online consulten. Daarnaast geef ik leertherapie aan artsen in opleiding tot psychiater.

Om bij mij in behandeling te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts voor specialistische GGZ, via Zorgdomein op zorgaanbieder Bakker Psychiatrie & Psychotherapie.

Voor 2024 heb ik contracten met Zilveren Kruis/Achmea, a.s.r., Menzis, Zorg en Zekerheid, ENO/Salland, Caresq en DSW. Als u bij één van deze verzekeraars verzekerd bent, wordt de volledige behandeling vergoed. Wel dient u dan het wettelijk vast gestelde eigen risico te betalen aan de verzekeraar.

Als ik geen contract heb met uw verzekeraar dient u zelf de hoogte van eventuele vergoeding bij uw zorgverzekeraar na te vragen. U krijgt dan maandelijks een factuur van mij die u kunt indienen bij de verzekeraar en zelf dient te voldoen aan mijn praktijk.

Ik hanteer een no-show tarief van €40,- bij het niet tijdig (24 uur van tevoren) afzeggen van een afspraak.

Hier vindt u mijn kwaliteitsstatuut en het privacy statement

BIG: 79066689501
AGB persoonlijk: 03067647
AGB praktijk: 03040086
KvK: Bakker Psychiatrie & Psychotherapie 85596787

Lidmaatschappen:
– NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
– NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie)
– Kwaliteitsregister Psychotherapie (PT-201667)                                                    – Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid                                  – KNMG (Artsenfederatie)/ FMS (Federatie Medisch Specialisten)

contact