psychotherapie
psychiatrie
Janine Janssen - Praktijk de Vesting

Anne van Vucht

  • Contextueel therapeut

Anne van Vucht

Ik ben in de jaren ’90 creatief opgeleid, werd moeder en ben verderop in die periode begonnen met weer studeren. Voor mijn praktijk heb ik met veel plezier de vierjarige opleiding tot contextueel therapeut bij Leren over leven in Amsterdam gevolgd. In 2022 heb ik deze studie met succes afgerond. Mijn creativiteit neem ik mee als fijne hulpbron in mijn werk. Beeldende kunst, muziek en poëzie kunnen een ondersteuning zijn bij het vertellen van eigen verhaal.

Contextuele therapie is een tak binnen de systeemtherapie, en is daarmee een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem.
Het heet contextueel omdat uw familiecontext (vanuit drie generaties) wordt betrokken in uw verhaal. Het is ook een vorm van familietherapie. Daar hoeft niet de hele familie voor aanwezig te zijn. Ook individueel kan er heel goed contextueel gewerkt worden.

Deze therapie is er op gericht om een veilige, gezonde verbinding met anderen tot stand te kunnen brengen. Als hulp tegen angst, eenzaamheid en depressie geloof ik in het leren aangaan van gezonde, betrouwbare relaties. Vanuit ons verleden hebben we daarin soms patronen ontwikkeld die dat in de weg kunnen staan.

Waar kom je vandaan?

Een verbinding met anderen vraagt ook iets van de verbinding met ons zelf. Informatie over ons zelf vindt een oorsprong in het verleden. Al kunnen we niets veranderen aan onze geschiedenis, we kunnen er wel opnieuw naar kijken. Die geschiedenis ontdekken kan nieuwe gevoelens onthullen over uw eigen verhaal.

Hoe gaat dat?

Uw eigen familieverhaal in kaart brengen, dat allereerst.
Wat is de recente geschiedenis, welke patronen zijn daar mogelijk ontstaan en welke gevoelens horen daarbij? U krijgt meer zicht op uzelf en waar u vandaan komt. Uw stamboom en wortels.
Dat is behulpzaam omdat de contextuele therapie er vanuit gaat dat wij allemaal loyaal willen zijn aan onze wortels.

Met die loyale bril bespreken we ook de dingen die spelen in het hier en nu. Waar zitten de knelpunten? Wat wilt u mogelijk veranderen of welke relaties verdienen verbetering? Wat moet eindelijk eens worden besproken, wat wil worden geheeld of verwerkt?

Met zorg en vanuit bevlogenheid wil ik behulpzaam zijn in dit proces.

Mijn rol is een ruimte creëren waarbinnen uw verhaal verteld kan gaan worden. Er zal niet worden geoordeeld en vanuit mijn meerzijdige partijdigheid bevindt zich het hele familiesysteem op een veilige plek. Mijn vragen zullen gericht zijn op erkenning en verbinding.

Dementie en de familie

Tijdens mijn opleiding schreef ik een pleidooi voor meer familiebegeleiding in het verpleeghuis. Eigen ervaring leerde hoe moeilijk het kan zijn om elkaar te kunnen blijven begrijpen in de zorgen om een gezamenlijk familielid. De contextuele theorie sluit hier goed bij aan en kan daardoor behulpzaam zijn in het elkaar niet verliezen ondanks de verschillen.

Heeft u, eventueel met een deel van uw familie, behoefte aan een gesprek over de opname van een familielid in een verpleeghuis? U bent van harte welkom aan tafel om in gesprek te gaan over het verloop van dit proces.

Tarieven

Gesprek individueel 1 uur* € 95,00
Gesprek vanaf twee personen 1,5 uur* € 145,00

* Een gesprek kan soms uitlopen omdat uw verhaal wat meer tijd nodig heeft. Deze kosten worden niet aan u doorberekend.

Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden er kosten in rekening gebracht.

Gesprekken komen niet in aanmerking voor vergoeding via aanvullende verzekering.

contact